Mae Cae gwasanaeth Blaidd wedi'i leoli mewn lleoliad gwledig, 500 metr o'r briffordd ac mae lôn darmac un trac yn mynd ato.


Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn Blaenau Ffestiniog lle mae'r platfform gwastad yn arwain i'r maes parcio


Mae ein maes parcio yn union o flaen y fynedfa i'r tŷ. Mae o safle caled gydag arwyneb graean


Trothwy gwastad trwy'r drws ffrynt (lled 900mm)


Mae'r gegin ar y llawr gwaelod ond mae mynediad iddo o 3 cham.


Mae'r ystafelloedd derbyn i gyd ar y llawr gwaelod - dim grisiau


Nid oes DIM ystafell wely ar y llawr gwaelod


Gellir cyrraedd y llawr cyntaf trwy hediad o 16 grisiau


Gellir cyrraedd yr ail lawr trwy hediad o 16 gris.


Gellir cyrraedd yr islawr o'r tu allan trwy hediad o 7 gris ac o'r tu mewn trwy hediad o 13 cam.


Mae cawodydd camu i mewn ym mhob ystafell ymolchi, gyda thair uwchben bath.


Cyferbyniad lliw da rhwng lloriau, waliau a drws


Mae derbyniad ffôn symudol yn amrywiol yn dibynnu ar y darparwr

Llynnau Mymbyr

Llynnau Mymbyr

Cymraeg