Mae Cae gwasanaeth Blaidd wedi'i leoli mewn lleoliad gwledig, 500 metr o'r briffordd ac mae lôn darmac un trac yn mynd ato

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn Blaenau Ffestiniog lle mae'r platfform gwastad yn arwain i'r maes parcio

Mae ein maes parcio yn union o flaen y fynedfa i'r tŷ. Mae o safle caled gydag arwyneb graean

Trothwy gwastad trwy'r drws ffrynt (lled 900mm)open_britain

Mae'r ystafelloedd derbyn i gyd ar y llawr gwaelod - dim grisiau

Nid oes DIM ystafell wely ar y llawr gwaelod

Gellir cyrraedd y llawr cyntaf trwy hediad o 16 grisiau

Mae cawodydd camu i mewn ym mhob ystafell ymolchi

Cyferbyniad lliw da rhwng lloriau, waliau a drws

Mae derbyniad ffôn symudol yn amrywiol yn dibynnu ar y darparwr

Llynnau Mymbyr

Llynnau Mymbyr

cyCymraeg
en_USEnglish fr_FRFrançais cyCymraeg