Llety Hunanarlwyo Moethus
Parc Cenedlaethol EryriGogledd Cymru

Rydym yn cymryd archebion ar gyfer teuluoedd neu grwpiau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

4-18 gwesteion - 7 ystafelloedd gwely - 6 ystafelloedd ymolchi / cawod

Cynigion hyrwyddo

Dim hyrwyddiadau ar hyn o bryd

Plasty Fictoraidd ar gael i'w logi fel llety gwyliau hunanarlwyo. Wedi'i leoli mewn erwau o goetir a gerddi gyda golygfeydd panoramig dros Fro Ffestiniog a mynyddoedd Moelwyn. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer mynediad hawdd i fynyddoedd, gan gynnwys yr Wyddfa, y môr, cestyll, gan gynnwys Harlech, mwyngloddiau llechi a chopr a medrydd cul railways, gan gynnwys Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog.

Cymraeg