Llety Hunanarlwyo Moethus and Rural Venue
Parc Cenedlaethol EryriGogledd Cymru

We take bookings for families, groups or businesses at any time of year.

20 guests / 8 bedrooms / 7 bath/shower rooms

To book, or check availability and price, click on your desired start date on the calendar below:

Your widget will appear here.

Plasty Fictoraidd ar gael i'w logi fel llety gwyliau hunanarlwyo. Wedi'i leoli mewn erwau o goetir a gerddi gyda golygfeydd panoramig dros Fro Ffestiniog a mynyddoedd Moelwyn. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer mynediad hawdd i fynyddoedd, gan gynnwys yr Wyddfa, y môr, cestyll, gan gynnwys Harlech, mwyngloddiau llechi a chopr a medrydd cul railways, gan gynnwys Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog.

Cymraeg