Dringo dan Arweiniad

Os nad yw aelodau o'ch grŵp erioed wedi ceisio dringo a sgramblo ac yr hoffech ei brofi'n ddiogel, neu os oes gennych rywfaint o brofiad ond eisiau mwynhau rhai o lwybrau gorau Eryri, efallai mai tywysydd dringo neu hyfforddwr yw'r union beth sydd ei angen arnoch chi. Efallai eich bod am wella eich dringo, neu ddysgu sgiliau dringo mynyddoedd mwy technegol, megis dysgu masnachu dringo plwm neu sut i hunan-achub.

Gall Cae rhydd Blaidd argymell Hyfforddwr Mynydda a Dringo cymwys (MCI) sy'n cynnig cyfradd ffafriol i'n gwesteion. Mae Matt, perchennog y Cwmni Mynydda yn aelod llawn o Gymdeithas yr Hyfforddwyr Mynydda (AMI) ac mae ganddo dystysgrif cymorth cyntaf dilys ac yswiriant ar gyfer yr holl weithgareddau y mae'n eu cynnig. Mae'n adnabod yr ardal yn dda a gall gynnig rhywbeth at ddant a gallu. Gweler ein tudalen Arweiniad a Chyfarwyddyd Mynydd i gael mwy o fanylion.


Beacon Climbing Centre

Cibyn Estate, Caernarfon, Gwynedd LL55 2BD (approx. 17 miles away)

www.beaconclimbing.com

Yn cynnwys waliau â rhaffau uchel, clogfeini lefel isel a heriau dringo gwallgof. Mae caffi ar y safle.

Cymraeg