Mae'r cyfraddau'n amrywio yn dibynnu ar y tymor a hyd yr arhosiad.

Mewngofnodi = Dydd Gwener o 4pm
Uchafswm arhosiad - 28 noson

Tymor brig - yn gyffredinol rhwng Mehefin ac Awst ond hefyd yn cynnwys gwyliau ysgol a Nadolig

Canol tymor - Medi - Hydref yn gyffredinol; Mawrth - Mai

Tymor isel - Tachwedd - Canol Chwefror yn gyffredinol

1 Wythnos (7 noson) a mwy
  • Tymor isel - Prisiau o £ 194 y noson
  • Canol tymor - Prisiau o £ 212 y noson
  • Tymor brig - Prisiau o £ 257 y noson
Seibiant penwythnos (3 noson) - Archwiliad dydd Llun erbyn 10am)
  • Tymor isel - Prisiau o £ 1,015.50
  • Canol y tymor - Prisiau o £ 1,113
  • Tymor brig - ddim ar gael
Seibiant hir penwythnos (4 noson) - Dydd Mawrth gwirio erbyn 10am)
  • Tymor isel - Prisiau o £ 1152
  • Canol y tymor - Prisiau o £ 1260
  • Tymor brig - ddim ar gael

Cymraeg